Preventieakkoord Lingewaard 2021 - 2023

Gezondheid
Sport
mobiliteit
7 juni 2021
Vanaf vandaag (7 juni) in Lingewaard van start!

Met het preventieakkoord ‘Samen naar een gezond Lingewaard’ wordt gewerkt aan een gezonde toekomst. De gemeente werkt hierbij samen met organisaties in zorg, welzijn, onderwijs en sport en private partijen.

Gezondere leefstijl

Een gezonder Lingewaard! Dat is onze missie en daar werken we met z’n allen aan. Bijvoorbeeld door meer te bewegen en gezonder te eten. Maar ook door kinderen te laten opgroeien in een rookvrije leefomgeving.

Het akkoord komt onder andere voort uit de uitkomsten van een breed uitgezette en ingevulde vragenlijst over gezondheid in Lingewaard. De plannen sluiten nauw aan bij de ambities en acties van het gemeentelijk Preventie- en handhavingsplan alcohol en bij het Sportakkoord Lingewaard en bij de uitgangspunten van

Preventieakkoord Lingewaard is een lokale doorvertaling van het landelijk Preventieakkoord. Daarin hebben grote landelijke organisaties afspraken gemaakt om de gezondheid van Nederlanders te bevorderen.

‘Samen naar een gezond Lingewaard’ is opgebouwd uit 3 hoofdpijlers:

• Een rookvrije leefomgeving

• Verantwoord alcohol- en drugsgebruik

• Gezond gewicht

Ook gaan we stress, eenzaamheid en armoede aanpakken. Deze factoren hebben een negatieve invloed op onze gezondheid. 

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Waar

Kinkelenburglaan 6
Bemmel

Contact

Quint van de Ven
Contactpersoon

Neem contact op met Quint:

-16