Corona maatregelen

22-09-2021

Lingewaard
Sport

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Hieronder een opsomming van de regels die gelden per 25 september a.s.

 •  Alle sportactiviteiten, trainingsvormen en amateur-wedstrijden en competities zijn toegestaan
 • Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs
 • Publiek is bij wedstrijden en trainingen toegestaan
 • Publiek bij professionele wedstrijden en topcompetities geldt dat een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder
 • Bij locaties met gemengd gebruik (zoals een sportkantine), kan de horecafunctie afgescheiden worden van de rest van de locatie. Dan hoeft alleen bij toegang tot de horecafunctie een Corona Testbewijs (CTB) gevraagd te worden:
 1. Hier moet sprake zijn van een gecontroleerde in- en uitstroom;
 2. De ondernemer/horecaverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat men alleen
 3. toegang krijgt tot de eet-en drinkgelegenheid als het CTB is gecontroleerd;
 4. Indien afscheiding gewenst is, mag de ondernemer zelf bepalen op welke wijze
 5. Dit gebeurt, zolang aan bovenstaande voorwaarden (en overige voorwaarden
 6. inzet CTB) wordt voldaan;
 • Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een CTB noodzakelijk is wanneer men het afgehaalde, of bestelde eten en drinken nuttigt in de afgescheiden horeca-functie;
 • Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een CTB niet noodzakelijk is wanneer bij het afhalen in deze gelegenheden het eten en drinken in of bij de sportaccommodatie genuttigd worden buiten de afgescheiden horeca-functie.

Onderscheid bij eet- en drink gelegenheden tussen de normale functie en afhaalfunctie

 • Om toegang te krijgen tot de horeca is het CTB verplicht. Deze verplichting geldt voor de gehele horecagelegenheid, met uitzondering van terrassen;
 1. Een uitzondering op de CTB-plicht geldt wanneer er uitsluitend sprake is van een afhaalfunctie. Dit betekent dat de normale horecafunctie gescheiden moet zijn van de afhaalfunctie;
 2. De ondernemer mag zelf bepalen op welke wijze de afscheiding gebeurt (bijvoorbeeld met lint, plantenbak, tape, etc.), zolang aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

Voor horeca-sporten geldt dat:

 • Indien de locatie CTB voorschrijft terwijl de activiteit wordt uitgezonderd, de regel voor de locatie voorrang krijgt. Dit betekent dat wanneer de sportbeoefening echt in de horeca plaatsvindt (zoals darts of biljart in een café), er CTB gevraagd moet worden;
 • Indien sprake is van sportbeoefening in een locatie met gemengd gebruik (zoals biljart in een verenigingsgebouw), kan verwezen worden naar de richtlijn voor het afscheiden van de horeca-functie, zoals hierboven beschreven.

Voor sporttoernooien geldt dat:

 • Als er sprake is van “aankleding” met bijvoorbeeld entertainment of het aanbieden van eten en drinken, deze toernooien het karakter van een evenement krijgen en dus moeten voldoen aan de regels voor evenementen. In die gevallen is onder andere een CTB verplicht;
 • Als een toernooi alleen bestaat uit sportbeoefening (meerdere wedstrijden tegen meerdere teams), zonder verdere aankleding zoals entertainment of het aanbieden van eten en drinken, dan is er geen CTB verplichting.

Wanneer er wel CTB nodig is:

 • Voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
 • Wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld darts of biljart in een café/restaurant.

Wanneer er geen CTB nodig is:

 • Voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
 • Het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte;
 • Voor het beoefenen van sport in bijvoorbeeld buurthuizen, mits het horecagedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten.

Hieronder de link voor een app om de QR code van de Corona Check te scannen:

https://coronacheck.nl/nl/scanner/

Waar

Cuperstraat 9 Bemmel

Contact

Thijs Sloot
Contactpersoon

Neem contact op met Thijs:

5