Lingewaard Sport!

non-profit organisatie
Sportverenigingen
Advies
Netwerken
De Sportraad van Lingewaard

Lingewaard Sport! is de sportraad van de gemeente Lingewaard. Opgericht door en voor sportverenigingen.

Als doel stelt Lingewaard Sport!:

het aan Lingewaardse sporters, vrijwilligers en toeschouwers bijbrengen van plezier in sport en bewegen, voor ieder op zijn eigen niveau, ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving en een leven lang, mits het algemeen nut van de samenleving of onderdelen daarvan dienende.

Lingewaard Sport! tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • samen te werken met sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg, welzijn, overheid en het bedrijfsleven;
  • het leggen van verbindingen tussen de dorpskernen en wijken in Lingewaard om daar de leefbaarheid te vergroten;
  • het verwerven en beheren van geldmiddelen en andere bezittingen;
  • het oprichten en in stand houden van een doelmatige organisatie. 

Samen met de sportcoaches organiseert Lingewaard Sport! Sportcafes in april en november.

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Meer informatie

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Bestuur Lingewaard Sport!
6