Lingewaard Sport!

non-profit organisatie
Sportverenigingen
Advies
Netwerken
"De Sportraad"

DE sportraad van Lingewaard.

Samen met de sportcoaches organiseert Lingewaard Sport! in 2022 de volgende activiteiten:

  • 21 februari sportdebat, locatie in de Kooi te Bemmel. Aanvang 19.30 uur
  • Sportcafes in mei en oktober

Jaarplan 2023 Lingewaard Sport!

Doelen:

·        Vastgesteld sportakkoord II (als onderdeel van GALA) met breed draagvlak en in uitvoering

·        Versterkte sportclubs

·        Relevante voortgang m.b.t. accommodaties:

- Binnensport Huissen / Bemmel

- Sportpark Haalderen

- Buitensportgebied Angeren (Marten)

Activiteiten:

·        Proces ontwikkeling Sportakkoord II

·        Monitoren en evalueren Sportakkoord II

·        Tekenen Sportakkoord II

·        Afvaardiging bij overleggen werkgroep Sportakkoord II

·        Overleg en aansluiting met sportclubs via 2 sportcafés

·        Inventarisatie behoeften sportclubs en organiseren ondersteuning via Sportservice Lingewaard

·        Afstemming met en advisering van de gemeente met aandacht voor:

- Sportakkoord II

- Werkplan sportcoaches

- GALA

- MDT

- Accommodatiebeleid

·        Bijdrage aan door ontwikkeling Sportservice Lingewaard

·        Deelname aan werkgroepen m.b.t. ontwikkeling accommodaties

·        Vraaggericht advies aan sportclubs waar nodig

Komen tot een voltallig en divers bestuur

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Neem contact op met Bestuur:

Bestuur
Contactpersoon
6